Gwynfor Evans
Y Garn Goch
English
> Hafan
> Newyddion
> Teyrngedau
> Llyfrau
> Apel Goffa
> Y Barri
> Garn Goch
> Angladd
> Rhiannon
> Dolenni

Fe gysegrodd Gwynfor ei fywyd i achos Cymru, i gryfhau'r ymwybyddiaeth o Gymreictod ac i ddyfnhau awydd pobl Cymru i wybod mwy am eu hanes a'u diwylliant eu hunain. Ei awydd pennaf oedd gweld pobl Cymru yn byw yn hyderus fel Cymry ac i gymryd cyfrifoldeb dros eu cenedl eu hunain fel y gall y genedl hon gyflawni ei photensial a gwneud y cyfraniad mwyf posibl i wareiddiad y byd.

Pan oedd y teulu yn byw rhwng Bethlehem a Llangadog, fe fyddai Gwynfor yn aml yn dringo i ben y Garn Goch ger Bethlehem i gael heddwch ac ysbrydoliaeth. Roedd Gwynfor yn ymddiddori'n fawr iawn mewn hanes lleol, yn ogystal a hanes Cymru wrth gwrs, ac mae bryngaer fawr Celtaidd Y Garn Goch yn dyddio o'r Oes Haearn.

Mae'n debyg mai dyma oedd canolbwynt tiriogaeth fawr a gynhwysai'r rhan fwyaf o'r ardal i'r de o Afon Tywi, ac mae rhai yn credu mae hon oedd prif ddinas Dyfed yn ystod oes y Celtiaid.

Gofynodd i'w deulu drefnu bod ei lwch yn cael ei wasgaru ar y Garn Goch. Mae'n addas felly fod y garreg goffa i Gwynfor wedi cael ei chodi ar y Garn, uwchben ei hoff Ddyffryn Tywi.

Sut i gyrraedd y Garn Goch?

Garn Goch -- Garn Goch -- Garn Goch -- Garn Goch

Pwyswch ar un o'r mapiau uchod am gopi mawr.

Dadorchuddio Cofeb i Gwynfor ar y Garn Goch - Dydd Sadwrn, Gorffenaf 15 2006

Dadorchuddiwyd cofeb i Gwynfor ar y Garn Goch ar ddydd Sadwrn Gorffenaf 15 fel rhan o Rali Cofio '66 i ddathlu deugain mlynedd union ers iddo gael ei ethol yn Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru mewn is-etholiad hanesyddol ar Gorffennaf 14eg 1966. Mae pawb oedd ar sgwar Caerfyrddin y noson honno yn cofio'r gorfoledd bendigedig a'r gobaith afresymol a daniwyd yno.

Cloddiwyd y garreg enfawr, sy'n pwyso 7.5 tunnell, mewn chwarel ger Llandybie. Cerfiwyd enw Gwynfor arni gan yr artist enwog Ieuan Rees a fu'n gyfrifol am nifer o gerfiadau ar gofebion i enwogion yn hanes Cymru. Caiff ei ystyried yn un o artistiaid/crefftwyr mwyaf amryddawn Prydain ym maes llythrennu, cerfio llythrennau, caligraffeg, herodraeth a chyfathrebu graffeg.

Cofeb Gwynfor Dadorchuddio Cofeb i Gwynfor

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Efallai bydd y llun yn cymryd rhai eiliadau i ymddangos.

Gwasgaru Llwch Gwynfor ar y Garn Goch - Dydd Sadwrn, Medi 17 2005

Dymuniad Gwynfor oedd i'w lwch gael eu gwasgaru ar y gaer hynafol sydd ar y Garn, a dyna a wnaethpwyd gan y teulu ar ddydd Sadwrn Medi 17 2005, y dydd ar ol dydd Owain Glyndwr ac yn ystod mis penblwydd Gwynfor ei hun (Medi 1af).

Dringo Y Garn Goch

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Cyrraedd y Gaer hynafol ar y Copa

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Efallai bydd y llun yn cymryd rhai eiliadau i ymddangos.

Gwasanaeth byr i gofio a diolch am fywyd Gwynfor gan Y Parch. Guto Prys ap Gwynfor

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

09 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

17 - 18 - 19 - 20

Efallai bydd y llun yn cymryd rhai eiliadau i ymddangos.