Gwynfor Evans
Angladd Gwynfor Evans yn Aberystwyth
English
> Hafan
> Newyddion
> Teyrngedau
> Llyfrau
> Apel Goffa
> Y Barri
> Garn Goch
> Angladd
> Rhiannon
> Dolenni

Gwynfor Evans ar Garn GochDaeth dros 2,000 o bobl i angladd cyn-lywydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans, yn Aberystwyth ar ddydd Mercher 27 Ebrill, 2005.

Bu farw Dr Evans, Aelod Seneddol cyntaf y blaid, ar Ebrill 21 yn 92-oed ac mae nifer gan gynnwys gwleidyddion o bob plaid wedi bod yn talu teyrnged iddo.

Cynhaliwyd gwasanaeth preifat yng nghartre'r teulu yn Nhalar Wen, Pencarreg, am 1100 fore Mercher. Yna dechreuodd y gwasanaeth angladdol cyhoeddus yng Nghapel Seion yn Aberystwyth am 1330.

Arweiniodd pibydd yr orymdaith angladdol i'r capel. Roedd baner y ddraig goch yn gorchuddio'r arch ac yn dilyn roedd tua 40 o aelodau'r teulu.

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans