Angladd Gwynfor

Daeth dros 2,000 o bobl i angladd cyn-lywydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans, yn Aberystwyth ar ddydd Mercher 27 Ebrill 2005.

Bu farw Gwynfor Evans ar Ebrill 21 yn 92 mlwydd oed ac mae nifer – gan gynnwys gwleidyddion o bob plaid – wedi bod yn talu teyrnged iddo.

Cynhaliwyd gwasanaeth preifat yng nghartre’r teulu yn Nhalar Wen, Pencarreg, am 1100 fore Mercher, yna dechreuodd y gwasanaeth angladdol cyhoeddus yng Nghapel Seion yn Aberystwyth am 1330.

Arweiniodd pibydd yr orymdaith angladdol i’r capel.

Roedd baner y ddraig goch yn gorchuddio’r arch ac yn dilyn roedd tua 40 o aelodau’r teulu.

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans

Angladd Gwynfor Evans Angladd Gwynfor Evans